Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 BiałogardBiałogard, dnia 26 maja 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina nr 11 w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz, której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo- budowlanych w zakresie:

1) Wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku o pow. 91,90 m2,-
2) Wykonanie opaski żwirowej szer. 50 cm o pow. 32,820 m
2 ,-
3)
Ocieplenie ścian budynku systemem STOPTER o pow. 511,992 m2,-
4) Malowanie elewacji ścian budynku o pow. 511,992 m
2,-
5) Montaż okienek piwnicznych z PCV z obróbką 16 szt o pow. 3,520 m
2,-

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie przedmiaru robót i wizji lokalnej Wykonawcy budynku Wspólnoty mieszkaniowej wymienionej jak na wstępie prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 06 czerwca 2014 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Termin realizacji oferowanych robót remontowo-budowlanych do 30 października 2014r.


Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o. o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz