Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 BiałogardBiałogard, dnia 23 maja 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Dąbrowszczaków 9/ Pomorska 26 w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu w zakresie:

1) Wykonania remontu pokrycia dachowego z wymianą dachówki na blacho dachówkę o

pow. 768,189 m2,-

2) Obróbki blacharskie o pow. 61,741 m2 ,-

3) Rynny i rury spustowe o pow. 173,81 mb,-

4) Montaż włazu dachowego kpl 4,-

5) Ocieplenie wełną mineralną o pow. 101,980 m2 lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na strychu budynku,-

6) Montaż czapek kominowych o pow. 6,00 m2,-

7) Wykonanie opaski żwirowej od ulicy Dąbrowszczaków o pow. 14,100 m2 .

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie przedmiaru robót i wizji lokalnej Wykonawcy budynku Wspólnoty mieszkaniowej wymienionej jak na wstępie prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 06 czerwca 2014 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Termin realizacji oferowanych robót remontowo-budowlanych do 30 października 2014r.


Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o. o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz