Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 07 marca 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 30 przy ulicy Świdwińskiej w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz ,której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo- budowlanych w zakresie wymiany rynien i rur spustowych na budynku Wspólnoty mieszkaniowej.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty objęte niniejszym ogłoszeniem prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 20 marca 2014 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Świdwińskiej nr 30 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

ul. Świdwińska nr 30

Termin składa ofert do 20 marca 2014r

Realizacja robót do 31 sierpnia 2014r

1.Wymiana rynien dachowych z PCV o pow. 71,040m ,-


2. Wymiana rur spustowych z PCV o pow.- 35,000 m.

Dokładny zakres robót jest wyszczególniony w przedmiarze robót do odbioru u Zamawiającego, oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę.Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz