Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 17 luty 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2014 roku.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 25 luty 2014r do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Załącznik nr 1 :

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Piłsudskiego nr 12 i nr 15 w Białogardzie.

Załącznik nr 1

Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Piłsudskiego nr 12

Termin składania ofert do 25 luty 2014r.

Termin realizacji robót do 30 września 2014r.


1) Wykonanie ocieplenia ścian wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem elewacji zgodnie z przedmiarem robót i wizją lokalną.

2) Wykonanie obróbek blacharskich zgodnie z przedmiarem robót i wizją lokalną..

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego nr 15 w Białogardzie:

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

II. ul. Piłsudskiego nr 15

Termin składania ofert do 25 luty 2014r.

Termin realizacji robót do 30 września 2014r.

1) Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowaniem elewacji- od strony ulicy i od strony podwórza zgodnie z przedmiarem robót i wizją lokalną..
2) Wykonanie obróbek blacharskich zgodnie z przedmiarem robót i wizją lokalną.


Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 17 luty 2014r.