Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 11 luty 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych dotyczących: rozbiórki , wykonania remontu i modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych remontów w budynkach Wspólnot mieszkaniowych w 2014 roku.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie tel: 94/31291-15 faks 94/31264-44

e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl .

Oferty cenowe na prace projektowe wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 17 luty 2014r do godz. 15:00

Załącznik nr 1 :

Wykaz prac projektowych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Wojska Polskiego nr 1, nr 3 i nr 4 w Białogardzie.

Załącznik nr 1

Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 1, nr 3 i nr 4 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Wojska Polskiego nr 1

Termin składania ofert do 17 luty 2014r.


II. ul. Wojska Polskiego nr 3

Termin składania ofert do 17 luty 2014r


III. ul. Wojska Polskiego nr 4

Termin składania ofert do 17 luty 2014r


I. Wykonanie Projektu Rozbiórki całości budynkuII. Wykonanie Projektu Budowlanego na wykonanie remontu i modernizacji budynku. Zakres opracowania dotyczy remontu i modernizacji części frontowej po dokonanej rozbiórce oficyn.

III. Wykonanie Projektu Budowlanego na wykonanie remontu i modernizacji budynku. Zakres opracowania dotyczy remontu i modernizacji części frontowej po dokonanej rozbiórce oficyn.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 11 luty 2014r.