Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 07 luty 2014r


OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2014 roku.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 14 luty 2014r do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Załącznik nr 1 :

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Wojska Polskiego nr 4 i nr 6 w Białogardzie.


Załącznik nr 1


Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Wojska Polskiego nr 4

Termin składania ofert do 14 luty 2014r.

Termin realizacji robót do 30 czerwca 2014r


1. Wykonanie elewacji ściany frontowej oraz ocieplenia ścian od strony podwórza zgodnie z wizją lokalną i przedmiarem robót.

2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku.

3. Wykonanie remontu dachu, przemurowanie kominów zgodnie z wizją lokalną i przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 6 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

II. ul. Wojska Polskiego nr 6

Termin składania ofert do 14 luty 2014r.

Termin realizacji robót do 30 czerwca 2014r

1. Wykonanie elewacji ścian od strony ulicy oraz ocieplenia ścian od strony podwórza zgodnie z wizją lokalną i przedmiarem robót.

2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku od strony podwórza .

3. Wykonanie remontu komórek ( pomieszczeń gospodarczych) zlokalizowanych na posesji budynku Wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z wizją lokalną i przedmiarem robót.


Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 07 luty 2014r.