Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 10 luty 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 73 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w zakresie:

1) ocieplenia ścian zewnętrznych budynku od strony podworza,

2) remontu komórek ( pomieszczeń gospodarczych) zlokalizowanych na posesji budynku Wspolnoty mieszkaniowej,

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty objęte niniejszym ogłoszeniem prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 19 lutego 2014 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 73 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

ul. Wojska Polskiego nr 73

Termin składa ofert do 19 lutego 2014r

Termin zakończenia prac remontowych do 30 czerwca 2014r.


1.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony podworza plytami styropianowymi w systemie STOPTER o pow. 256,882m2

2. Remont komórek ( pomieszczeń gospodarczych) w zakresie:

a) wymiana pokrycia dachowego na pokrycie blachodachówką o pow. 34,600 m2 .-

b) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu o pow. 32,800 m,-

c) wymiana rynien i rur spustowych,-

d) wymiana obróbek blacharskich.


Dokładny zakres robót jest wyszczególniony w przedmiarze robót do odbioru u Zamawiającego, oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę.Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz