Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 30 stycznia 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Kisielice Duże nr 7 nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w 2014 roku w zakresie: wykonania izolacji pionowej ścian fundamentów budynku Wspólnoty mieszkaniowej wymienionej jak na wstępie z terminem realizacji do 30 czerwca 2014r.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi i dokonaną wizją lokalną na roboty wymienione wg jak powyżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do

14 lutego 2014r do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 30 stycznia 2014r.