Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 21 stycznia 2014r

OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2014 roku.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 03 luty 2014r do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Załącznik nr 1 :

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Lipowa 16 ulicy 1-go Maja 19 w Białogardzie.

Załącznik nr 1


Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lipowa nr 16 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Lipowa nr 16

Termin składania ofert do 03 luty 2014r.I. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów wraz z ich ociepleniem od strony podwórza zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja nr 19 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

II. ul. 1-go Maja nr 19

Termin składania ofert do 03 luty 2014r.


1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z elewacją każda osobno zgodnie z przedmiarem robót i wizją lokalną..


Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 21 stycznia 2014r.