Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 BiałogardBiałogard, dnia 2013-11-25

INFORMACJA

Dot: znak sprawy 01/2013/TBS Białogard

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania cześci B budynku tj. dawnej stołówki na cztery mieszkania i wyburzenie część A tj. dawnego zaplecza kuchennego działka ew. nr 248/18 obr 007 m. Białogard ul. Dąbrowszczaków 16.


W związku z zakończeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz. U.z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 tj. PPHU „ MATEXIM” Heidner i wspólnicy spółka jawna 78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 4 nie podlegająca odrzuceniu w postępowaniu przetargowym wymienionym jak na wstępie z punktacją najwyższą – 100 pkt(łącznie=300 pkt)wg kryterium wyboru oferty podanej w „ SIWZ” ponadto informujemy, na podstawie art. 92 ust 1 pkt1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.z 2010r nr 113, poz. 759 ze zm.) zostały złożone następujące oferty i uzyskały punktację obliczoną wg wzoru matematycznego podanego w „ SIWZ' wg jak następuje:

Oferta nr 1 - PPHU „ MATEXIM” Heidner i wspólnicy spółka jawna 78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 4 - 100 pkt ( łącznie= 300 pkt)

Oferta nr 2- Usługi Ogólnobudowlane „ SPEC-BUD” Zenon Bagiński 78-200 Białogard ul. Polna 5/35 -71,63 pkt( łącznie=214,89 pkt).

Informacja zostaje zamieszczona:

  1. Tablica Ogłoszeń – parter, I piętro siedziby Spółki przy ul.Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie

  2. Strona internetowa Spólki i BIP dział przetargi: www.tbs-bialogard.pl ; btbs.bip.parseta.pl

  3. TU/MZ a/a.


Prezes Zarządu Białogardzkiego

TBS Spółka z o.o. w

Białogardzie

mgr inż. Władysław Szymielewicz