Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 2013-09-30

WYNIK ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6
działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6
działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6
działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3
działka nr 46/1
o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących własność TBS, z uwagi na brak oferty (chociażby jednego Oferenta) na sprzedaż w/w działek gruntowych rokowania na sprzedaż tychże działek nie doszły do skutku.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz