Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 03 września 2013r


WYNIK

z przeprowadzonego w dniu 03 września 2013r o godz. 10:00 II-go nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerami:

1) nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2
2) nr
41/3 o powierzchni 24,00 m2
3) nr 42/1
o powierzchni 297,00 m2

4) nr 45/1
o powierzchni 781,00 m2

5) nr 46/1
o powierzchni 302,00 m2

obr nr 17 m. Białogard przy ulicy Świdwińskiej w Białogardzie stanowiących własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o, informujemy, że nie wpłynęła ani jedna oferta, nie zostało wpłacone wadium, nie zostały złożone oferty( chociażby jedna oferta) na zakup działek objętych przedmiotem postępowania przetargowego, które zostało zakończone z wynikiem negatywnym.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz