Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 2013-09-02

OGŁOSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 12 przy ulicy Plac Wolności w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zbiera oferty celem dokonania wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w sprawie remontu konstrukcji ścian i stropów w budynku Wspólnoty mieszkaniowej wymienionej jak na wstępie

Termin opracowania dokumentacji do 15 października 2013r.

Oferty adresowane na: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 12 przy ul Plac Wolności w Białogardzie Zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. - Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie remontu konstrukcji ścian i stropów budynku, należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie w terminie do 10 września 2013r do godz. 15:00.

Bliższych informacji tel. bezp.94/31291-15.


Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz