Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard


Białogard, dnia 26 lipca 2013r


OGŁOSZENIE


Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 07 sierpnia 2013r do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Załącznik nr 1 :

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Wojska Polskiego nr 3; ulicy Szpitalnej nr 15 w Białogardzie.

Załącznik nr 1

Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 3 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Wojska Polskiego nr 3

Termin składania ofert do 07 sierpnia 2013r.

I. Ocieplenie ścian od strony podwórza wraz z malowaniem elewacji oraz malowanie ścian zewnętrznych budynku od strony ulicy zgodnie z przedmiarem robót.

2. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów wraz z ich ociepleniem.

3. Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę i papę termozgrzewwalną.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej nr 15 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

II. ul. Szpitalna nr 15

Termin składania ofert do 07 sierpnia 2013r.

1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku

2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów z ociepleniem ...

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 26 lipca 2013r.