Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 16 lipca 2013r

OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 58 przy ulicy Piłsudskiego w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w zakresie:

1) wykonania remontu dachu komórek lokatorskich,

2) wykonania izolacji pionowej z ociepleniem od strony podwórza i ulicy,

3) wykonania posadzki w korytarzu klatki schodowej

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty objęte niniejszym ogłoszeniem prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 26 lipca 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego nr 58 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

ul. Piłsudskiego nr 58

Termin składa ofert do 26 lipca 2013r

1.Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną trapezową o pow. 115,345 m2 ,-

2. Izolacja pionowa ścian piwnicznych wraz z ociepleniem od strony podwórza oraz ulicy o pow. 104,92 m2,-

3. Posadzka w korytarzu kl. schodowej – z płytek ceramicznych podłogowych( terakotowych ) o pow. 18,613 m2,-

Dokładny zakres robót jest wyszczególniony w przedmiarze robót do odbioru u Zamawiającego, oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz