Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 17 lipca 2013r

OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości przy ulicy;

1) 1 Maja nr 50

2) Piłsudskiego nr 45-46
w Białogardzie nazywane „ Zamawiającymi „ ,
posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ZarządcaBiałogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych w zakresie:

ad pkt 1. dot: Budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja nr 50 w Białogardzie

a) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów z ociepleniem zgodnie z przedmiarem robót.

Ad pkt 2. dot: Budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego nr 45-46 w Białogardzie

a) wykonanie remontu pokrycia dachowego zgodnie z przedmiarem robót.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak powyżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie:

  • do 29 lipca 2013r na budynek Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja nr 50 w Białogardzie

  • do 31 lipca 2013r na budynek Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Piłsudskiego nr 45-46 w Białogardzie

do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz