Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 10 lipca 2013r


OGŁOSZENIE


Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.


Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminach podanych jak poniżej dla każdego budynku osobno do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy: Lipowej nr 19, nr 33; Piłsudskiego nr 12; Połczyńskiej nr 20; 1-go Maja nr 54; Wojska Polskiego nr 4 w Białogardzie.


Rejon administracyjny nr I

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lipowej 19 i nr 33 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Lipowa nr 19

Termin składania ofert do 18 lipca 2013r.II. ul. Lipowa nr 33

Termin składania ofert do 23 lipca 2013r


I. Wykonanie remontu dachu o pow. 69,300m2 oficyny budynku zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

II. Wykonanie ocieplenia ścian oficyny o pow. 62,658 m2 zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Piłsudskiego nr 12

Termin składania ofert do 23 lipca 2013r.I. Wykonanie ocieplenia ścian budynku o pow. 109,54 m2

II. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów o pow. 24,15 m2

III. Wykonanie remontu dachu o pow. 172,200 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Połczyńskiej nr 20 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Połczyńska nr 20

Termin składania ofert do 23 lipca 2013r.
I. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku o pow: 63,90 m2.

II. Wykonanie ocieplenia ścian budynku o pow. 311,900 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja nr 54 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. 1 Maja nr 54

Termin składania ofert do 17 lipca 2013r.I. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku o pow. 71,78 m2

II. Wykonanie ocieplenia ścian budynku o pow. 151,88 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Wojska Polskiego nr 4

Termin składania ofert do 22 lipca 2013r.I. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku o pow. 43,38 m2

II. Wykonanie remontu dachu budynku o pow. 278,930 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego oraz dokonanie wizji lokalnej celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz


Białogard, dnia 10 lipca 2013r.