Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 27 czerwca 2013r


OGŁOSZENIE


Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Pomorskiej 20a,b,c,d/Kochanowskiego 1 w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PeKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych ul. Pomorska 20a, Pomorska 20b, Pomorska 20c i Kochanowskiego 1 w zakresie:

  1. zeskrobanie, mycie ścian, naprawa tynków, gładzie gipsowe,

  2. malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi,

  3. malowanie dwukrotne farbą olejną lamperii.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione jak na wstępie prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro lub przesłać droga pocztową w terminie do 08 lipca 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44,

e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Termin realizacji oferowanych robót remontowo-budowlanych do 31października 2013r.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz