Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
Białogard, dnia 10 maja 2013r


OGŁOSZENIE


Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 53-59 przy ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na nadzór inwestorski oraz na wykonanie remontu dachu papowego w ramach planu remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej w 2013 roku. Przedmiar robót do opracowania kosztorysu ofertowego w załączeniu do niniejszego ogłoszenia a także można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.


Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej oraz oferty na nadzór inwestorski przedmiotowych robót prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 27 maja 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl

Termin realizacji oferowanych robót dekarskich do 31 lipca 2013r.


Rejon administracyjny nr II

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bolesława Śmiałego nr 53-59 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

ul. Bolesława Śmiałego nr 53-59

1. Rozbiórka pokrycia dachu z papy i krycie papą termozgrzewalną na podłożu betonowym o pow. 618,49 m2,-

2. Wymiana obróbek blacharskich o pow. 104,361 m2 ,-

3. Ocieplenie wraz z malowaniem elewacji kominów o pow. 68,00m2

Dokładny zakres robót jest wyszczególniony w przedmiarze robót wg jak poniżej lub do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz