Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik z przetargu na sprzedaż działki nr 117/32

 

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard

www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 – 26 fax. 94 312 64 – 44

NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego: 6 490 200 zł

Nr KRS 0000042523

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRSBiałogard, dnia 26 listopada 2009r


INFORMACJA


Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, że ogłoszony od dnia 21 października 2009r do dnia 26 listopada 2009r.I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19 w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki o powierzchni 7483 m2 stanowiącej własność TBS z dnia 26 listopada 2009r nie doszedł do skutku.
Prezes Zarządu- Dyrektor

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o w

Białogardzie

mgr inż. Władysław Szymielewicz