Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Rokowania na sprzedaż działek przy ulicy Kościuszki

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

            Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 ogłasza, że w dniu 27 lipca  2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki pokój nr 102 I piętro zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami: 203 o pow. 663 m2; 204 o pow. 588 m2; 205 o pow. 544 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 017 w Białogardzie przy ul. Kościuszki stanowiących własność BTBS, mających urządzoną księgę wieczystą Nr działki 203 Kw 44363; Nr działki 204 Kw 44364; Nr działki 205 Kw 44365 .

            Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 7 MW, MN, U jako teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, tereny usług.

Nieruchomości nie posiadają obciążenia, ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak na wstępie:

I przetarg odbył się dnia 17 czerwca 2010r godz. 10:00;

II przetarg odbył się dnia 05 lipca 2010r godz. 10:00

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, można składać w Dziale Technicznym Białogardzkiego TBS ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard, pokój nr 102, I piętro, w terminie do dnia 27 lipca 2010 r. do godz. 900  .

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

        imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba  prawna lub inny podmiot,

        datę sporządzenia zgłoszenia,

        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał sie z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

        proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

 

Prezes  Zarządu Białogardzkiego

TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz