Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Przetarg na wykonania modernizacji instalacji C.W

Białogard, dnia 2011-03-07
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 28 przy ulicy Grunwaldzkiej w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 ogłasza w ramach wykonania modernizacji instalacji C.W. wykonania cyrkulacji ciepłej wody w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, konkurs ofert na opracowanie Projektu Technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z propozycją rozwiązań jak:
1.      rozprowadzenie rur przez mieszkania,-
2.      rozprowadzenie rur przez klatkę schodową.
Oraz dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na modernizację instalacji C.O. ( rezygnacja z usług ZEC) z montażem kotła C.O. gazowego dla budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 28 w Białogardzie.
 
Oferty adresowane na: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 28 przy ul Grunwaldzkiej w Białogardzie Zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. - Oferta na opracowanie PT instalacji C.W i C.O. na przedmiotowe dokumentacje techniczne należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o – Dział Techniczny pokój nr 102 I piętro   przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie w terminie do 31 marca 2011r do godz. 15:00. 
Bliższych informacji tel. bezp.94/31291-15.
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Sp. z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz