Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 522 obr 007 ul. Wiślana

Białogard, dnia 2011-03-21
 
WYNIK 
 
z przeprowadzonego w dniu 21 marca 2011r I-go nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerami:
 
·          nr 522 obr. 007 o pow. 899 m2
·          nr 523 obr.007 o pow. 898 m2
·          nr 524 obr.007 o pow.1000 m2
przy ulicy Wiślanej w Białogardzie stanowiących własność BTBS, informujemy , że została sprzedana działka nr 522 obr.007 o pow. 899 m2  dla Oferenta nr 1 za 91.020,00zł brutto, natomiast z uwagi na brak oferty na sprzedaż działek: nr 523, i nr 524 obr. 007 zostanie ogłoszony II nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż tychże działek.
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz