Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik II-go przetargu na sprzedaż działek nr 523, 524 przy ul. Wiślanej

Białogard, dnia 2011-04-18
 
 
WYNIK 
 
z przeprowadzonego w dniu 18 kwietnia 2011r II-go nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerami:
 
·          nr 523 obr.007 o pow. 898 m2
·          nr 524 obr.007 o pow.1000 m2
 
przy ulicy Wiślanej w Białogardzie stanowiących własność BTBS, informujemy, że w związku z brakiem ofert ( chociażby jednej ważnej oferty) na zakup działek- nieruchomości gruntowych objętych przedmiotem II-go postępowania przetargowego, przetarg nie doszedł do skutku.
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz