Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Informacja o dz. 522 ul Wiślana


Białogardzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
Białogard dnia, 28 kwietnia 2011
 
 
 
INFORMACJA
 
z przeprowadzonego w dniu 21 marca 2011r I-go nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerem:
 
522 obr. 007 o pow. 899 m2 przy ulicy Wiślanej w Białogardzie stanowiącą własność BTBS, informujemy , że w związku z faktem niewpłacenia wadium przez oferenta nr 1 ( jedynego oferenta) , postępowanie przetargowe zostało unieważnione, wobec takiego stanu rzeczy zostanie ogłoszony II nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż tej działki.
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;
 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
wysokość kapitału zakładowego: 6 490 200 zł