Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik rokowania- sprzedaż dz. nr 523,524 obr 07 przy ul . Wiślanej

 BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard
       www.tbs-bialogard.pl tel. 94 312 44 – 26   fax. 94 312 64 – 44
NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego: 6 490 200 zł
 Nr KRS 0000042523
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
 
Białogard, dnia 2011-05-16
WYNIK ROKOWANIA
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:
·          nr 523 o pow.   898 m2
·          nr 524 o pow. 1000m2
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiących własność BTBS, z dnia 16 maja 2011r godz. 10:00 z uwagi na niekorzystną ofertę nr 1 na sprzedaż działki nr 523 rokowania zakończyły się ze skutkiem negatywnym, oraz z uwagi na brak oferty (chociażby jednego Oferenta) na sprzedaż działki nr 524 rokowania na sprzedaż tejże działki nie doszły do skutku.
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz