Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik z II-go przetargu na sprzedaż działki nr 522 obr 007 ul. Wiślana w Białogardzie

Białogard, dnia 2011-05-23
WYNIK 
 
z przeprowadzonego w dniu 23 maja 2011r II-go nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerem:
 
·          nr 522 obr.007 o pow. 899 m2
 
przy ulicy Wiślanej w Białogardzie stanowiącej własność BTBS, informujemy, że w związku z brakiem ofert ( chociażby jednej ważnej oferty) na zakup działki- nieruchomości gruntowej objętej przedmiotem II-go postępowania przetargowego, przetarg nie doszedł do skutku.
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz