Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik rokowania ze sprzedaży dz. nr 522 obr 007 ul. Wislana m. Białogard

 BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA SPOŁECZNEGOSP. Z O.O.
 ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard
       www.tbs-bialogard.pl tel. 94 312 44 – 26   fax. 94 312 64 – 44
NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł
 Nr KRS 0000042523
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
 
 
 
Białogard, dnia 2011-06-07
 
 
WYNIK ROKOWANIA
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 522 o pow.   899 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiącej własność BTBS, z dnia 07 czerwca 2011r godz. 10:00 z uwagi na brak oferty (chociażby jednego Oferenta) na sprzedaż działki objętej przedmiotem rokowań, rokowania   nie doszły do skutku.
 
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz