Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na wykonanie remontu dachu na budynku administracyjnym BTBS przy ul. Dąbrowszczakow 18

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
Białogard, dnia 20 lipca 2012r
 
OGŁOSZENIE
 
Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych - ( t.j. Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku administracyjnego TBS zlokalizowanego przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie w terminie do 30 września 2012r. Przedmiar robót do opracowania kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym  na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 26 lipca 2012 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, e-mail: biuro@tbs-bialogard.pl ; www.tbs-bialogard.pl
 
Remont pokrycia dachowego- budynek administracyjny Białogardziego TBS ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard 
 
Adres
 Zakres robót do wykonania:
Budynek administracyjny BTBS Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard
Remont pokrycia dachowego z ociepleniem:
1) Rozebranie rynien z blachy mb- 38,500  
2) Rozebranie rur spustowych z blachy mb- 30,00
3) Krycie dachu papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym o pow. 214,410 m2 ,-
4) Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb obwodu 3,2 mb,-
5) Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb obwodu 7,20 mb,-
6) Obróbki do 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej o pow. 36,915 m2 ,-
7) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej m= 38,50 ,-
8) Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy stalowej ocynkowanej m=30,-
9) Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,00 m2 o pow. 11,910m2.
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 września 2012r
 
Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o
mgr inż. Władysław Szymielewicz