Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wspólnoty mieszkaniowe

 

OGŁOSZENIE


Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości nr 1,2,3,4,5,6 położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie zwanymi “ Zamawiającymi” w imieniu, których przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18, na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych na przedmiotowe budynki, zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na wykonanie robót remontowo budowlanych wg wytycznych zawartych w ekspertyzach technicznych na każdy budynek oddzielnie.


Oferty należy składać w terminie do 23 października 2009r do godz. 15:00 w sekretariacie Spółki I piętro pokój nr 106.Bliższych informacji można uzyskać tel. 094/31287-45 lub tel.. 094/31289-89