Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Remont kapitalny dachu - Wojska Polskiego 8

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 8 , w związku z planowaną inwestycją polegającą na wymianie pokrycia dachowego w części mieszkalnej dachówką karpiówką, w części lokalu użytkowego (dawne kino) papą termozgrzewalną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dotyczącej wykonania w/w remontu.

Oferty należy składać w kopercie z dopiskiem „Remont kapitalny dachu - Wojska Polskiego 8’’ w sekretariacie tut. Spółki, ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard, w terminie do 16 listopada 2009r.

Jednocześnie informuję, iż w siedzibie Spółki można odebrać ślepy kosztorys inwestorski „ remont pokrycia dachowego’’.