Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Roboty remontowo budowlane budynku Plac Wolności 12

 

OGŁOSZENIE


Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 12 przy Plac Wolności w Białogardzie jako “ Zamawiający” w imieniu której działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18 , prosi o składanie ofert Wykonawców na wykonanie robót remontowo- budowlanych w zakresie: naprawy spękanej ściany frontowej oraz wewnętrznych ścian przez dokładne oczyszczenie spoin i ich torkretowanie a następnie nałożenie tynków zbrojonych ( wg załącznika nr 6 ekspertyzy technicznej budynku). Torkretowanie ok. 50,00m2 do rozliczenia kosztorysem powykonawczym z uwzględnieniem cen jednostkowych do kosztorysowania przez obie strony.

Składanie ofert na wykonanie robót wymienionych jak na wstępie z podaniem ceny i terminu wykonania w terminie do 21 czerwca 2010r na adres: BTBS Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 18 pokój nr 106 I piętro Sekretariat lub pocztą na adres Spółki.Załącznik do ogłoszenia


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS

Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz