Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na usługi kominiarskie w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rok 2010

 

OGŁOSZENIEBiałogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18 jako Zarządca Wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie wykonywane w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę w zakresie do wykonania:

  1. <small>Czyszczenie przewodów dymowych z usunięciem zanieczyszczeń ( przewody od palenisk opalanych paliwem stałym) – raz na kwartał w trakcie obowiązywania umowy,-</small>

  2. <small>Czyszczenie przewodów wentylacyjnych – jeden raz na rok w trakcie obowiązywania umowy,-</small>

  3. <small>Czyszczenie przewodów spalinowych - ( przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym) – co pół roku w ciągu roku kalendarzowego w trakcie obowiązywania umowy,-</small>

  4. <small>Inwentaryzacja i przegląd przewodów kominowych o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. C prawa budowlanego – jeden raz w roku w trakcie obowiązywania umowy wraz z wydaniem na piśmie protokołu z przeglądu.</small>

Oferty z ceną wg następującego wzoru :

- Czyszczenie 1 przewodu dymowego- cena usługi brutto .................od przewodu kominowego,-

- Czyszczenie 1 przewodu wentylacyjnego – cena usługi brutto: ......................... od przewodu kominowego,-

- Czyszczenie 1 przewodu spalinowego – cena usługi brutto: .............................. od przewodu kominowego,-

- Inwentaryzacja i przegląd przewodów kominowych wraz z wydaniem protokołu z przeglądu – cena usługi brutto: ............................. od przewodu kominowego,-

należy składać do 30 czerwca 2010r na adres: BTBS Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 18 lub osobiście w sekretariacie Spółki pokój nr 106 I piętro.


Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

 


Białogard, dnia 15 czerwca 2010r