Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie PT

Białogard, dnia 2010-09-16

 

OGŁOSZENIE


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 31 przy ulicy Sikorskiego w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 ogłasza konkurs ofert na opracowanie Projektu Technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej c.o. plus podłączenie do kuchenki gazowej w 6-ciu lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego nr 31 w Białogardzie zgodnie z Opinią kominiarską, która jest w posiadaniu Spółki.

Oferty na dokumentację wymienioną jak na wstępie należy składać do siedziby BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie – Dział Techniczny I piętro pokój nr 102 w terminie do 30 września 2010r do godz. 15:00.

 

Prezes Zarządu Białogardzkiego

TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz