Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Konkurs ofert na opracowanie Projektu Budowlanego

Białogard, dnia 2010-10-01

 

OGŁOSZENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 31 przy ulicy 1-go Maja w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 ogłasza konkurs ofert na opracowanie Projektu Budowlanego wraz z Przedmiarem Robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i Kosztorysem Inwestorskim na wykonanie odbudowy ganku wejściowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 1-go Maja nr 31 w Białogardzie.

Oferty w zamkniętych kopertach adresowane: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 31 przy ul. 1 go Maja w Białogardzie należy składać do siedziby BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie – Dział Techniczny I piętro pokój nr 102 w terminie do 31 października 2010r do godz. 15:00. 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                           Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

                                                                           mgr inż. Władysław Szymielewicz