Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wykonanie remontu kapitalnego dachu

                                                                                                             Białogard, dnia 2010-10-04

 

OGŁOSZENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 29 przy ulicy 1-go Maja w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18  zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na :

Wykonanie remontu kapitalnego dachu o pokryciu dachówkowym o pow. ok. 482,00 m2 z wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej. Dokładny zakres robót do wykonania jest wyszczególniony w przedmiarze robót, który jest do pobrania w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pok. nr 102 I piętro przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 – Dział Techniczny I piętro pokój nr 102 w terminie do 22 października 2010r do godz. 15:00 adresowane na kopercie :

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 29 przy ul. 1-go Maja w Białogardzie zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                          Prezes Zarządu – Dyrektor

                                                                                                          Białogardzkiego TBS Sp. z o.o

                                                                                                     mgr inż. Władysław Szymielewicz