Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie wspólnoty mieszkaniowe na opracowanie dokumentacji technicznych II

 

Białogard, dnia 01 października 2010 r.

OGŁOSZENIE

 

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości nr 1, 2, 4 i 5 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie  zwanymi “ Zamawiającymi”  w imieniu i na rzecz,  których działa Zarządca  Białogardzkie TBS  Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych na powyższe budynki ( do wglądu w siedzibie BTBS Sp. Z o. o.) zapraszają do składania ofert na:

1)   Budynek nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku głównego oraz odbudowę wraz z kosztorysami inwestorskimi.

2)   Budynek nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie

- Opracowanie  dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków gospodarczych.

- Opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej i doprowadzenie gazu ziemnego do wszystkich lokali.

3)   Budynek nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na wyburzenie część oficyn i pomieszczeń gospodarczych budynku.

4)    Budynek nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na wyburzenie komórek lokatorskich w podwórzu.

 Oferty na opracowanie powyższych dokumentacji należy  składać w terminie do 30 listopada 2010r do godz. 15:00 w sekretariacie Spółki I piętro pokój nr 106.

 Bliższe informacje w siedzibie Spółki lub pod nr tel 94/31287-45;  94/31244-26.

  

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz