Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej

Białogard, dnia 2011-04-27
OGŁOSZENIE
Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości przy ulicy:
1) 1-go Maja nr 2
2) Dworcowej nr 5
3) Bat. Chłopskich 4a
w Białogardzie zwane w treści ogłoszenia jako „ Zamawiającymi” w imieniu , których przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na opracowanie Projektów Technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych c.o. plus podłączenie do kuchenek gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy:
ad.1) 1-go Maja nr 2 ilość lokali mieszkalnych: 12; ilość lokali użytkowych: 3 razem: w 15 lokalach zgodnie z opinią kominiarską wykonaną na zamówienie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
*Kubatura budynku: 3266,83 m3
* Powierzchnia użytkowa budynku: 703,65 m2
* Powierzchnia lokali mieszkalnych plus powierzchnia lokali użytkowych: 585,44 m2
* Opinia kominiarska.
ad.2) Dworcowej nr 5  ilość lokali mieszkalnych: 6; ilość lokali użytkowych: 3 razem: w 9 lokalach zgodnie z opinią kominiarską wykonaną na zamówienie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
* Kubatura budynku: 388,30 m3
* powierzchnia użytkowa budynku: 768,26 m2
* Powierzchnia mieszkań: 388,30 m2; powierzchnia lokali użytkowych: 219,51 m2
* Opinia kominiarska.
Ad 3) Bat. Chłopskich nr 4a  ilość lokali mieszkalnych: 3 zgodnie z opinią kominiarską wykonaną na zamówienie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
* Kubatura budynku: 723 m3
* Powierzchnia użytkowa budynku: 169,20 m2
* Powierzchnia mieszkań: 141,32 m2
* Opinia kominiarska.
Dokumentacje objęte przedmiotem zamówienia winne być wykonane z wszelkimi uzgodnieniami, które są wymagane celem otrzymania decyzji zatwierdzającej powyższe projekty budowlane i pozwolenia na wykonanie robót budowlano- instalacyjnych.
Oferty na opracowanie dokumentacji wymienionej jak na wstępie należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie – Dział Techniczny I piętro pokój nr 105 w terminie do 31 maja 2011r do godz. 15:00. 
Termin wykonania dokumentacji do 30 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
Prezes Zarządu 
TBS Sp. z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz