Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie- Bat. Chłopskich 22- oprac. PT inst. gazowej

Białogard, dnia 2011-05-16
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 22 przy ulicy Bat. Chłopskich w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na opracowanie Projekt Technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej c.o. doprowadzenie instalacji gazowej do każdego lokalu do kuchenki i do lokalu do celów grzewczych rura zamknięta( w lokalu lokatorzy indywidualnie) plus podłączenie do kuchenek gazowych w lokalach ogółem szt 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy:
Bat. Chłopskich nr 22  ilość lokali mieszkalnych: 7; ilość lokali użytkowych: 1 razem: w 8 lokalach zgodnie z opinią kominiarską wykonaną na zamówienie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
*Kubatura budynku: 2801,94 m3
* Powierzchnia użytkowa budynku: 556,24 m2
* Opinia kominiarska.
Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia winna być wykonana z wszelkimi uzgodnieniami, które są wymagane celem otrzymania decyzji zatwierdzającej powyższą dokumentację i pozwolenia na wykonanie robót budowlano- instalacyjnych.
Oferty na opracowanie dokumentacji wymienionej jak na wstępie należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie – Dział Techniczny I piętro pokój nr 105 w terminie do 10 czerwca 2011r do godz. 15:00. 
 
Termin wykonania dokumentacji do 30 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Sp. z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz