Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na przeprowadzenie deratyzacji 2011r w zasobach BTBS

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO   BUDOWNICTWA
   SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
                                                ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard                                       
                   www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 – 26   fax. 94 312 64 – 44   
                  NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł   
               Nr KRS 0000042523
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
 
Białogard, dnia 2011-09-20
 
 
OGŁOSZENIE
 
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 18, ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie deratyzacji (odszczurzania) posesji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę na terenie miasta Białogard w terminie do
31 października 2011r.
Oferty należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o. I piętro pokój nr 105 – Dział Techniczny w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2011r
tel. 94/31291-15 lub 94/31244-26
 
Prezes Zarządu- Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o
w Białogardzie
mgr inż. Władysław Szymielewicz