Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie deratyzacji w zasobach BTBS 2011 roku

Białogard, dnia 2011-10-05
 
INFORMACJA
 
 
Dot: Wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi w zakresie  DERATYZACJI- ODSZCZURZANIA w Budynkach zarządzanych przez Białogardzkie TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18   w okresie od 10 października 2011r do 31 października 2011r.
 
Białogardzkie TBS Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, że na przeprowadzenie deratyzacji- odszczurzania nieruchomości będących w zarządzaniu przez Spółkę wpłynęło do dnia 30 września 2011r pięć ofert z czego wybrano ofertę najkorzystniejszą nr 2 tj. Kamieński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji oraz kompleksowe sprzątanie obiektów Robert Klamborowski Chrząszczewo 4a 72-400 Kamień Pomorski celem wykonania zamówienia za kwotę ogólną: 4.735,50zł brutto(łącznie z podatkiem VAT) – cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 50/100 brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS
Spółka z o.o. w Białogardzie
mgr inż. Władysław Szymielewicz
Białogard, dnia 05 października 2011r.