Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na zebranie ofert na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ulicy Świętochowskiego 15

Białogardzkie Towarzystwo    
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
             ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard  
 
 
====================================================================================
Białogard, dnia 2011-12-06
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 15 przy ulicy Świętochowskiego w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18  zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na :
Wykonanie remontu kapitalnego dachu papowego z wymianą pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną o pow. ok. 100m2 , wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej. Dokładny zakres robót do wykonania jest wyszczególniony w przedmiarze robót, który jest do pobrania w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pok. nr 105 I piętro przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 w Białogardzie.
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie BTBS Sp. z o.o przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 – Dział Techniczny I piętro pokój nr 105 w terminie do 15 grudnia 2011r do godz. 15:00 adresowane na kopercie :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 15 przy ul. Świętochowskiego w Białogardzie zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
Prezes Zarządu – Dyrektor
Białogardzkiego TBS Sp. z o.o
mgr inż. Władysław Szymielewicz