Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na remont dachu Budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Woj. Polskiego 6

Białogard, dnia 2012-01-25
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 6 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18  zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na :
Wykonanie remontu kapitalnego dachu dachówkowego pow. ok. 724,634 m2w zakresie między innymi: wymianą pokrycia dachówkowego na blachę powlekaną dachówkową, przemurowania kominów w części ponad dachem, wymianą obróbek z blachy powlekanej , wymianą rynien i rur spustowych, montażem okien dachowych . Dokładny zakres robót do wykonania jest wyszczególniony w przedmiarze robót, który jest do pobrania w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pok. nr 105 I piętro przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 w Białogardzie.
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót i wizji lokalnej budynku na którym jest planowany remont kapitalny dachu należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie BTBS Sp. z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 – Dział Techniczny I piętro pokój nr 105 w terminie do 31 stycznia 2012r do godz. 15:00 adresowane na kopercie :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 6 przy ul. Wojska Polskiego w Białogardzie zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o
mgr inż. Władysław Szymielewicz