Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogloszenie na roboty remontowo-budowlane w budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 34

 

Białogardzkie Towarzystwo      
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
Białogard, dnia 16 lutego 2012r
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który stanowi jego integralną część, z którego nazywana jest „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, jej Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez Spółkę w 2012 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 27 lutego 2012 roku go godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl
 
W załączeniu:
 
Załącznik nr 1- wykaz robót remontowo- budowlanych do wykonania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Moniuszki 34 w Białogardzie w 2012roku.
 
 
 
Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;
 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł
Załącznik nr 1
 
Rejon administracyjny nr II                                               
=========================
Roboty Ogólnobudowlane- Ocieplenie ścian w części piwnicy
 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania
 Moniuszki 34
 Ocieplenie ścian w części piwnic budynku płytami styropianowymi gr. 8 cm - system STOPTER o pow. ok. 112 m2 – dokładny zakres robót do wykonania w przedmiarze robót

 
Roboty Dekarskie
 

 Moniuszki 34
Remont kapitalny dachu w tym między innymi: wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną o pow. ok. 452,628 m2 , obróbki blacharskie, obróbki dachowe kominów wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku o pow. 452,620 m2 itp. - dokładny zakres robót w przedmiarze robót.

 
Malowanie elewacji
 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
Zakres robót do wykonania
 Moniuszki 34
Malowanie elewacji ścian budynku o pow. ok. 890,312 m2, dokładny zakresu robót w przedmiarze robót.

 
 Remont klatki schodowej budynku
 

 Moniuszki 34
Remont klatki schodowej budynku w zakresie między innymi: malowanie klatki schodowej, naprawa schodów, wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do budynku szt 1 - dokładny zakres robót do wykonania w przedmiarze robót.