Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 44 w Białogardzie

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
Białogard, dnia 24 kwietnia 2012r
           
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 44 przy ulicy Lipowej w Białogardzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który stanowi jego integralną część, nazywana jest „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, jej Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez Spółkę w 2012 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 07 maja 2012 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl
 
W załączeniu:
 
Załącznik nr 1- wykaz robót remontowo- budowlanych do wykonania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej nr 44 w Białogardzie w 2012roku.
Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;
 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł
Załącznik nr 1
 
Rejon administracyjny nr I
=========================
 
Roboty ociepleniowe wraz z wykonaniem elewacji
 
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania
 Lipowa 44 ( ściana od strony podwórza)
 Rozebranie i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – mb=38,70, przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą o pow. 183,45 m2, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system STOPTER o pow. 183,45 m2,   obróbki blacharskie z blachy powlekanej 14,56m2, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o pow. 183,45 m2, malowanie elewacji o pow. 183,45m2,    wykonanie opaski żwirowej o szer. 50cm, gr. 15 cm i wierzchniej warstwy gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 8,75 m2.   Dokładny zakres do wykonania wg przedmiaru robót.
 
 Roboty ociepleniowe wraz z wykonaniem elewacji
 
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania
 Lipowa 44 ( ściana od strony ulicy)
Rozebranie i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej 15mb, przygotowanie podłoża pod ocieplenie,wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi- system STOPTER o pow. 188,06 m2, wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego ATLAS CERAMIT DR 30 lub SN 30 z nałożeniem podkładowej masy tynkarskiej o pow. 188,06 m22, malowanie elewacji o pow. 188,06 m2, - Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót.