Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na roboty rem-budowlane w budynku mieszkalnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej nr 42

Białogardzkie Towarzystwo    
 Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
\Białogard, dnia 30 marca 2012r
           
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 42 przy ulicy Lipowej w Białogardzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który stanowi jego integralną część, nazywana jest „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, jej Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez Spółkę w 2012 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 15 maja 2012 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl
 
W załączeniu:
 
Załącznik nr 1- wykaz robót remontowo- budowlanych do wykonania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej nr 42 w Białogardzie w 2012roku.
 
Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;
 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł
Załącznik nr 1
 
Rejon administracyjny nr I  
=========================
Roboty dekarskie - Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania
 Lipowa 42
Remont kapitalny dachu w tym między innymi: Rozbiórka pokrycia z dachówki o pow. 293,388 m2, rozbiórka rynny i rur spustowych z blachy, przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowe na części mieszkalnej strychowej, obróbki blacharskie, montaż pasów nadrynnowych, montaż barier śniegowych, montaż rynien i rur spustowych, pokrycie blachą powlekaną dachówkową o nachyleniu połaci do 85% o pow. 293,388 m2, demontaż i montaż włazu dachowego, okien dachowych typu „ FAKRO” kpl 6, ławy kominiarskie. Dokładny zakres do wykonania wg przedmiaru robót.
 
 
 Stolarka okienna i drzwiowa
 
 Lipowa 42 
Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem z zamontowaniem: samozamykacza, elektrozaczepu z połączeniem do domofonu, gałka- klamka, w kolorze brąz, z obróbką od wewnątrz – kpl 1 na kl. schodowej
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV na kl. schodowej z obróbką od wewnątrz wraz z podokienikami wewnętrznymi szt 2
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w pomieszczeniach w.c na kl. schodowej na półpiętrze z obróbką od wewnątrz wraz z podokienikami szt 4
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w piwnicach szt 7 Remont kapitalny dachu w tym między innymi: wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną o pow. ok. 452,628 m2 , obróbki blacharskie, obróbki dachowe kominów wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku o pow. 452,620 m2 itp. - Dokładny zakres robót w przedmiarze robót.
 
 Docieplenie ,malowanie elewacji frontowej
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
Zakres robót do wykonania
 Lipowa 42
 Odbicie tynków, rozbiórka parapetów betonowych, rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów, ocieplenie ręczne ściany budynku w technologii lekko-mokrej, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, płytami styropianowymi klejonymi do podłoża o gr. 14 cm o pow. 157,848 m2 , ocieplenie ościeży, ochrona narożników wypukłych, dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową- el. Front, ościeża okna,ościeża drzwi, okna, drzwi nad dachem przy mansardach o pow. 175,585 m2. Remont kapitalny dachu w tym między innymi: wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną o pow. ok. 452,628 m2 , obróbki blacharskie, obróbki dachowe kominów wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku o pow. 452,620 m2 itp. Dokładny zakres robót w przedmiarze robót.
 
 
Docieplenie, malowanie elewacji od podwórza
 
 Lipowa 42
Odbicie tynków, rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. parapety, ocieplenie ręczne ściany w technologii lekko- mokrej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej płytami styropianowymi klejonymi do podłoża o gr. 14 cm o pow. 189,042 m2, ocieplenie ościeży płytami styropianowymi o pow. 18,502 m2, ochrona narożników wypukłych, dwukrotnie malowanie elewacji farbą silikonową o pow. 198,351.Dokładny zakres robót w przedmiarze robót.