Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na remont kapitalny dachu budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej nr 34

 
Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
Białogard, dnia 07 maja 2012r
           
 
OGŁOSZENIE
 
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 34 przy ulicy Lipowej w Białogardzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który stanowi jego integralną część, nazywana jest „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, jej Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez Spółkę w 2012 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 22 maja 2012 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl
 
W załączeniu:
 
Załącznik nr 1- wykaz robót remontowo- budowlanych ( remont kapitalny dachu) do wykonania w 2012 roku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej nr 34 w Białogardzie.
 
Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;
 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł
Załącznik nr 1
 
Rejon administracyjny nr I   
=========================
 
Roboty dekarskie - remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty mieszkaniowej
 
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania:
 Lipowa 34
Remont kapitalny dachu w tym między innymi: Rozbiórka pokrycia z papy o pow. 234,070m2, rozbiórka pokrycia z dachówki o pow. 297,330 m2, pokrycie dachu dachówka ceramiczną o pow. 297,330m2, rozebranie rynien z blachy o pow. 73,140 mb, rozebranie rur spustowych z blachy 54,00 mb, krycie dachu papą termozgrzewalną o pow. 234,070 m2, montaż gąsiorów 73,200mb, montaż pasów nadrynnowych- okapów 73,140 mb, montaż barier śniegowych 73,140 mb, pokrycie dachu o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach o pow. 297,330 m2, montaż rynny o śr. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej 73,140 mb, montaż rury spustowe o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej 54,00 mb. Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.