Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na wykonanie remontu kapitalnego dachu i izolacji ścian fundamentów budynku przy ul. 1-go Maja 24


 
 
 Białogardzkie Towarzystwo

 Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18,  78-200 Białogard  

 

Białogard, dnia  16 maja  2012r

            OGŁOSZENIE

 Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nr 24 przy ulicy 1-go Maja w Białogardzie nazywana jest „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz której działa jako pełnomocnik, jej Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18  zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej w 2012 roku. Przedmiary robót  do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

 Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi  na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać do siedziby Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do  21 maja 2012 roku do godz. 15:00  tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl

 

Wykaz robót remontowo- budowlanych do wykonania w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 1-go Maja  nr 24  w Białogardzie.

Rejon administracyjny nr I

=========================

Roboty dekarskie -  remont kapitalny  dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  Wspólnoty mieszkaniowej:

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

 ul.  1-go Maja  nr 24

Remont kapitalny dachu  w tym między innymi: Rozbiórka pokrycia dachowego z papy i pokrycie papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym o pow. 2012,172 m2,  izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych 18 cm o pow. 202,172 m2, obróbki dachowe kominów,włazów dachowych, przemurowanie kominów 1,536 m3, osadzenie okna w połaci dachowej szt 1, wymiana rynien i rur spustowych. Dokładny zakres robót  do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez  Wykonawcę.

 

 Wykonanie izolacji ścian  fundamentów budynku:

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

  ul.  1-go Maja  nr  24 

Wykonanie izolacji  cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych pionowe na lepiku o pow. 105,12 m2, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe  wykonanie na zimno z emulsją asfaltową o pow. 105,12 m2,  obróbki blacharskie z blachy powlekanej o pow. 23,36 m2,  wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm grub. 15 cm i wierzchniej warstwy grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 29,44 m2.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

 

Prezes  Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz