Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na dzierżawę części ściany frontowej na na budynku przy ul. Bat. Chłopskich

 

 
 Białogardzkie Towarzystwo
 
Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

 ul. Dąbrowszczaków 18,  78-200 Białogard  

 

 

 

Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl; email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;

Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

 wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł

==============================================================================================================================================

Białogard dnia, 05 czerwca  2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  z siedzibą w Białogardzie  przy ul. Dąbrowszczaków 18 jako Zarządca Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości nr 33 przy ulicy Batalionów Chłopskich w Białogardzie zaprasza do składania ofert  na wydzierżawienie  część ściany frontowej od strony ulicy w celu umieszczenia reklamy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Batalionów Chłopskich nr 33 w Białogardzie.

Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny i terminu  umieszczenia reklamy należy składać do dnia 30 czerwca  2012r do godz. 15:00 na adres: Białogardzkie TBS Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 18 lub osobiście w sekretariacie Spółki pokój nr 106 I piętro.


 Zdjęcie elewacji ściany  frontowej  budynku  z zaznaczonym miejscem ewentualnej reklamy.

 

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław  Szymielewicz