Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na umieszczenie reklamy na ścianie frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 85

 
Białogardzkie Towarzystwo

 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard  

 Tel. 94 312 44 – 26; fax. 94 312 64 – 44; www.tbs-bialogard.pl;

email: biuro@tbs-bialogard.pl; NIP 672-000-66-37;

 Nr KRS 0000042523 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

 Wysokość kapitału zakładowego: 6 533 400 zł

==============================================================================================================================================

Białogard dnia, 21 czerwca 2012r.

   OGŁOSZENIE

 Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18 jako Zarządca Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości nr 85przyulicy Wojska Polskiego w Białogardzie zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie części ściany frontowej od strony ulicy w celu umieszczenia reklamy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego nr 85 w Białogardzie.

Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny i terminu umieszczenia reklamy należy składać do dnia 20 lipca 2012r do godz. 15:00 na adres: Białogardzkie TBS Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 18 tel. kontaktowy : 94 312 91 15.

 
Zdjęcie elewacji ściany frontowej budynku , (widoczna reklama” Okna PCV „jest usunięta z widocznej ściany) na umieszczenie reklamy..

 

 Prezes Zarządu

  Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

 mgr inż. Władysław Szymielewicz